Regler för SSM 2018 är nu publicerade under "Regler"